Susisiekite: info@jorus.lt | +370 608 74355 (I-V, 9-17 val.)
Iki nemokamos dovanos liko: 40.00

Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 12 01

Mes rūpinamės Jūsų duomenų saugumu. Vertiname Jūsų pasitikėjimą mumis ir esame įsipareigoję saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, tikslus, paaiškiname, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Bendrosios nuostatos

Šioje Politikoje išdėstyta:

 • Kokius asmens duomenis apie Jus renkame ir apdorojame ir kiek tai yra susiję su mūsų tarpusavio santykiais su Jumis kaip su klientu;
 • Iš kur duomenis gauname;
 • Kaip su tais duomenimis elgiamės;
 • Kaip saugome duomenis;
 • Kam tuos duomenis perduodame / atskleidžiame;
 • Kaip tvarkomės su Jūsų duomenų apsaugos teisėmis;
 • Kaip laikomės duomenų apsaugos taisyklių.

Visi asmens duomenys renkami ir apdorojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2020 m. spalio 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Sąvokos

Duomenų valdytojas – UAB Naturus (toliau – Jorus.lt), įmonės kodas 305770132, PVM mokėtojo kodas LT100014060417, elektroninio pašto adresas – [email protected].

Duomenų tvarkytojas – paslaugų tiekėjai, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis UAB Naturus, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Duomenų subjektas – tai klientas – fizinis asmuo įsigijęs ar užsisakęs prekių iš UAB Naturus.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.

Kokius asmens duomenis renkame

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą www.jorus.lt elektroninėje parduotuvėje. Norėdami užsiregistruoti www.jorus.lt puslapyje ir susikurti paskyrą, turite būtinai pateikti šią informaciją:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (elektroninio pašto adresas).

Norėdami pirkti www.jorus.lt elektroninėje parduotuvėje, privalote pateikti šią informaciją:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Prekių pristatymo adresas;
 • Mokėjimo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu);
 • IP adresas;
 • Lytis;
 • Pirkimo istorija;
 • Gimimo data.

Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais www.jorus.lt elektroninės parduotuvės ištekliais. Vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus informacijos apie nuolaidas ir kitos svarbios informacijos. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų.

Jorus.lt asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą. Pirkimo proceso metu registruodamiesi www.jorus.lt elektroninėje parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

Kam naudojame Jūsų asmens duomenis

Jūsų duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

 • Jūsų norimiems įsigyti produktams ir paslaugoms teikti. Duomenis naudojame tam, kad apdorotume Jūsų prekių užsakymus, išspręstume klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu bei vykdytume kitus sutartinius ar Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų įpareigojimus;
 • Su Jumis susisiekti, jei pasikeistų informacija apie prekės pristatymo laiką ar kita su Jūsų pateiktu užsakymu susijusi informacija. Šios komunikacijos nėra skirtos rinkodaros tikslais ir jų negalima atsisakyti.

Rinkodara: kartkartėmis su Jumis susisieksime, pateikdami informacijos apie prekių pasiūlymus ir papildomus produktus naudodamiesi el. ryšio priemonėmis. Taip pat prekių užsakymo metu galėsite nurodyti, ar norite gauti tokio pobūdžio pranešimus. Be to, kiekvieną kartą gavę elektroninį pranešimą turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

Jūsų asmens duomenis apdorosime tik turėdami tam teisinį pagrindą. Teisinis pagrindas priklausys nuo priežasčių, kodėl rinkome Jūsų asmens duomenis ir kam juos naudojame.

Sutikimą duoti gali tik 16 metų amžiaus ar vyresni asmenys. Jaunesniems vaikams reikalingas vaiko tėvų ar teisėtų globėjų sutikimas.

Apibrėžiant tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais apdorojame Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis. Be to, privalome atsižvelgti į laikotarpius, kuriems mums gali reikėti laikyti asmens duomenis, kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus (pvz., buhalteriniai dokumentai, lizingo sutartys ir kt.).

Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ir ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo.

Kiti asmens duomenų rinkimo tikslai:

 • Daugeliu atvejų Jūsų asmens duomenis turėsime apdoroti tam, kad galėtume su Jumis sudaryti prekių pirkimo – pardavimo sutartį.
 • Jūsų mums pateiktą informaciją naudojame sklandžiam pirkimo proceso užtikrinimui bei užsakymo įvykdymui;
 • Jūsų pateikta informacija mums padeda sklandžiai bendrauti su Jumis, bei pateikti atsakymus į Jūsų užduotus klausimus;
 • Užsakymo metu Pirkėjo duomenis gali būti panaudoti rinkodaros tikslais. Pirkėjas gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis gali padaryti pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Duomenų valdytojas gavęs Pirkėjo sutikimą siunčia naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu. Taip pat Duomenų valdytojas sudaro galimybę naujienlaiškio atsisakyti (pasirinkdamas: „atsisakyti“ naujienlaiškio pabaigoje);
 • Remdamiesi Jūsų duomenimis, susisiekiame su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais užsakymais;
 • Pateiktus duomenis naudojame administravimo ar teisiniais tikslais: siekiant išspręsti ginčus ar reikalavimus.

Kaip ir kiek laiko saugome Jūsų duomenis

Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie apdorojami, pasiekti. Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ir ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo.

Jūsų asmens duomenims tvarkyti mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. UAB Naturus vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys gali būti tvarkomi 10 metų nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento. Kai asmens duomenys tvarkomi reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) metu, asmens duomenys tvarkomi vienerius metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų tvarkymo terminui, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kam teikiame Jūsų duomenis

Duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (pvz. atlieka buhalterijos tvarkymo darbus) ir tvarko Jūsų duomenis UAB Naturus, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti prekių užsakyme nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Klientas, norėdamas pateikti užklausą dėl apie jį sukauptus ir naudojamus asmens duomenis turi teisę gauti tik pateikęs užklausą el. paštu: [email protected]. Jorus.lt, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.

Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Jorus.lt gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

Slapukų naudojimas

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis www.jorus.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos blokuoti rasite interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.

UAB Naturus naudoja sekimo programinę įrangą, kuria stebimi klientų apsilankymo svetainėje įpročiai ir jos naudojimas. Remdamiesi stebėjimo rezultatais galime sukurti patogesnį interneto svetainės dizainą ir išdėstymą. Ši programinė įranga nekaupia jokios asmeninės klientų informacijos.

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
 • Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
 • Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

Asmeniniai kliento duomenys slapukų pagalba nėra kaupiami.

Nuostatų keitimas

Duomenų valdytojas turi teisę savarankiškai iš dalies arba visiškai pakeisti Nuostatus apie tai pranešdamas www.jorus.lt elektroninėje parduotuvėje. Nuostatų papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje www.jorus.lt momento.

Jei po Nuostatų pakeitimų Pirkėjas toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Nuostatų redakcija.

Pirkėjas gali atsisakyti naujos Nuostatų redakcijos, pateikdamas raštišką prieštaravimą.

Baigiamosios nuostatos

Duomenų valdytojas ir pirkėjas, būdamas asmens duomenų subjektu, savo bendradarbiavimą grindžia sąžiningumo ir teisėtumo principais.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu [email protected] Duomenų valdytojas, gavęs Pirkėjo užklausimą, atsakymą pateikia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB Naturus veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į mus el. paštu [email protected].